Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Udstyr

Hjertestarterskab

Bøvling Friskole

Tildelt støtte

7.500 kr.

2019

Modtager

Bøvling Friskole

Region

Midtjylland

Delmål

Hjertestart