Søg støtte

Søg

Din stemme er vigtig


Donation

Forskningsprojekt

Hjertestop i almene boliger

Region Hovedstadens Akutberedskab

Denne donation går til at undersøge forekomsten af hjertestop og hjertestarterdækning i almene boligområder sammenlignet med øvrige boligområder. Med det formål at øge andelen af hjertestopoverlevere uden for hospital skal potentialet i interventioner med hjertestartere og genoplivningstræning derudover undersøges. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Akutberedskabet i Region Hovedstaden og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Tildelt støtte

836.850 kr.

2023

Modtager

Region Hovedstadens Akutberedskab

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart