Søg støtte

Søg

Bekæmpelse af alkoholmisbrug


Donation

Projekt

Hjertestop på Hospital

Center for Akutforskning, Aarhus Universitet

Professor i akutmedicin Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet har modtaget 291.000 kr. fra TrygFonden til et projekt om hjertestop. De fleste hjertestop, der sker på hospitaler, har en dødelig udgang. Siden 2009 har en lang række hospitaler indberettet antallet af hjertestop i en database, DANARREST, med det formål at indsamle viden om hjertestop og dermed forbedre behandlingen og øge overlevelsen. De første data fra denne registrering har medført organisatoriske ændringer på et enkelt hospital, som forventes at højne kvaliteten af hjertestopbehandlingen. Formålet med dette projekt er at få databasen udbredt til hele landet, så alle hospitaler indberetter til DANARREST. Målet er desuden inden for to år at få databasen lagt økonomisk ind under regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram.

Tildelt støtte

291.000 kr.

2016

Modtager

Center for Akutforskning, Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp