Søg støtte

Søg

Sikker cykling


Donation

Forskningsprojekt

Hjertestopteamets kropssprog

Nordsjællands Hospital

Dette projekt skal undersøge, om det er muligt at forbedre teamledelsen i akutte situationer ved at træne kropssprog og andre non-verbale kommunikationsredskaber såsom øjenkontakt og temposignaler. For når et hjertestopteam bliver tilkaldt på hospitalet, er faglig dygtighed ikke nok. Alt skal gå stærkt, og alle i teamet kender deres rolle. Men de kender ikke altid hinanden, og situationen kræver god kommunikation. Utilsigtede hændelser på operationsstuer er ofte forårsaget af misforståelser. Især fra teamlederens side er det vigtigt at fremtræde klar og sikker i både ord, handlinger og mimik. Dette projekt vil derfor undersøge, at det er muligt at træne kropssprog og nonverbal kommunikation, så teamlederen får holdet til at præstere endnu bedre, og misforståelser undgås. Projektet består af en litteraturgennemgang og et udvidet pilotstudie, hvor læger trænes på et kursus ved bl.a. hver især at agere orkesterdirigent foran de andre kursister. Deltagerne bliver desuden videofilmet i simulerede hjertestopscenarier før kurset samt seks måneder efter. Et lille pilotstudie har før testet kurset med positive resultater, og med henvisning til antallet af akutte situationer på hospitalerne har projektet et stort potentiale.

Tildelt støtte

618.500 kr.

2014

Modtager

Nordsjællands Hospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først