Søg støtte

Søg

Diabetes 2 og mentalt helbred


Donation

Projekt

Hjertevarm mad fra hele verden

Hjerteforeningen

Dette projekt har til formål at fremme sundheden blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Sundhedsadfærden blandt etniske minoritetsgrupper i Danmark, særligt ikke-vestlige, er ofte uhensigtsmæssig, og de har bl.a. en højere forekomst af åreforkalkning i hjertet, hvilket kan medføre blodpropper. Risikoen for at udvikle eller forværre hjertekarsygdomme kan nedsættes med hjertesund mad. Dette projekt skal derfor introducere hjertesund mad til målgruppen og retter sig især mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, da de ofte har ansvaret for indkøb og madlavning og dermed kan påvirke familiernes livsstil og sundhed. Projektet er delt op i to faser, hvor den første fase fokuserer på produktion af en kogebog og en række madlavningsvideoer med opskrifter, der vil blive udviklet gennem en brugerinvolverende proces og tilrettet Hjerteforeningens retningslinjer for hjertesund mad. Næste faste handler om at udbrede opskrifterne til målgruppen og lære kvinderne de hjertesunde principper. I den forbindelse vil en gruppe frivillige, ressourcestærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund blive uddannet som bydelsmødre, så de efterfølgende kan afholde gratis madlavningskurser for andre kvinder i deres lokalområder. Projektet sker i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Bydelsmødrenes Landsorganisation samt journalist og kogebogsforfatter Rushy Rashid.

Tildelt støtte

1.400.000 kr.

2016

Modtager

Hjerteforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt