Søg støtte

Søg

Leve et aktivt liv


Donation

Udstyr

Høns i psykiatrien

Psykiatrisk Center, Sct. Hans

Afdeling R9 på Sct. Hans er et lukket retspsykiatrisk afsnit med ti indlagte patienter. Patienterne er i gennemsnit indlagt i fire til fem år, og kun få har udgang fra afsnittet. For at give patienterne ansvar og meningsfyldte aktiviteter i en ensformig hverdag, vil afdelingen med denne donation etablere et hønsehus med hønsegård. Hønsehuset vil kunne bidrage til at aktivere de indlagte og give struktur til deres hverdag.

Tildelt støtte

7.000 kr.

2017

Modtager

Psykiatrisk Center, Sct. Hans

Region

Sjælland