Søg støtte

Søg

URK - ferielejre i Nordjylland


Donation

Forskningsprojekt

Hvad virker i psykoterapi?

Københavns Universitet

Donationen går til et projekt, der skal evaluere udbyttet af psykologisk behandling i den danske praksissektor og blandt psykologer i privat praksis. Undersøgelsen skal bestemme de virksomme faktorer i terapien med henblik på at tilrettelægge mere effektive terapiforløb. En af de teser, der skal undersøges, er, at forskellige psykoterapeutiske tilgange har forskellig effekt på forskellige typer af klienter. I første del af projektet er formålet at beskrive sværhedsgraden af klienternes symptomer og evaluere symptombedring hos klienterne. Der fokuseres på patienter med angst eller depression. Anden del af projektet undersøger, hvordan terapien bedst tilpasses klienternes karakteristika og præferencer i forhold til behandlingen. Et særligt fokus er på betydningen af klientens følelsesmæssige tilknytning til psykologen, herunder om klientens udbytte øges, hvis psykologen tilpasser den terapeutiske stil til klientens specifikke tilknytningsmønster.

Tildelt støtte

4.622.382 kr.

2020

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende