Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Forskningsprojekt

"Hverdagen er rehabilitering"

Sjællands Universitetshospital

Midlerne går til at afprøve en ny indsats målrettet mennesker med diabetes og blodprop i hjernen. Type 2 diabetes og en blodprop i hjernen er to af de mest omkostningstunge sygdomme for sundhedsvæsnet i hele verden, og tal fra International Diabetes Federation og SAFE (Stroke Alliance for Europe) viser, at forekomsten af begge forventes at stige markant frem mod 2040. Samtidig er der en uheldig sammenhæng mellem de to sygdomme, der kan forværre hinanden. Ifølge flere studier er risikoen for at få en blodprop i hjernen fire gange så stor blandt diabetespatienter som blandt andre. I dagligdagen oplever mennesker med diabetes og en blodprop ofte også gener i form af bl.a. nedsat funktionsevne, overdreven træthed, symptomer på depression og forringet livskvalitet, hvilket kan hæmme deres lyst og evne til at bevæge sig. Den manglende aktivitet kan forværre symptomerne fra diabetesen og øge risikoen for en ny blodprop. Denne donation går derfor til afprøvning af en ny 12-ugers skræddersyet adfærdsindsats, der har til formål at modvirke stillesiddende adfærd og stimulere til fysisk aktivitet i hverdagen – både for at forebygge negative konsekvenser af sygdommene og som en generel livsstilsændring. Undersøgelsen gennemføres med et lodtrækningsforsøg blandt 120 deltagere, som inddeles tilfældigt i en indsatsgruppe og en kontrolgruppe, der modtager standardbehandlingen. Effekten vil blive målt på graden af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd ved hjælp af en aktivitetsmåler, som deltagerne skal have på. Viser indsatsen gode resultater, er hensigten, at den på sigt kan implementeres og komme en bredere målgruppe til gavn.

Tildelt støtte

463.407 kr.

2023

Modtager

Sjællands Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår