Søg støtte

Søg

Sommerkoloni


Donation

Forskningsprojekt

Hypnose: Ny alkoholbehandling

Aarhus Universitet

Donationen går til at afprøve effekten af en ny hypnosemetode til at forbedre arbejdshukommelsen blandt personer i alkoholbehandling. Alkoholafhængighed er den mest skadelige form for rusmiddelafhængighed med omfattende negative konsekvenser på et både individuelt, familie- og samfundsmæssigt niveau. Op mod halvdelen af dem, der lider af alkoholafhængighed, oplever kognitive udfordringer, som medfører mange problemer i dagligdagen og gør det sværere for dem at få gavn af alkoholbehandling. En god arbejdshukommelse er nødvendig for at kunne regulere sig selv og vælge handlinger, som hænger sammen med ens langsigtede mål. Nedsat arbejdshukommelse gør det derudover sværere at holde fokus og øger impulsiv adfærd, hvilket dermed også øger risikoen for ukontrolleret alkoholindtag. En ny og lovende metode til at forbedre arbejdshukommelsen er hypnoseinterventionen Suggestion-Based Cognitive Rehabilitation (SBCR), som foreløbigt har vist en gavnlig effekt på personer med erhvervet hjerneskade. Forskerne ønsker derfor at afprøve metoden på personer i alkoholbehandling for at se, om den kan hjælpe med at forbedre deres arbejdshukommelse og derigennem forbedre effekten af den alkoholbehandling, de modtager, og styrke deres mentale helbred.

Tildelt støtte

999.736 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv