Søg støtte

Søg

Samtaler til unge i mistrivsel


Donation

Projekt

Hyttetur for udsatte familier

Mødrehjælpens lokalforening i Slagelse

Med donationen kan Mødrehjælpen Slagelse arrangere en ferielejr for familier med børn i alderen 0-15 år, som oplever afsavn som følge af forældrenes begrænsede økonomiske, helbredsmæssige og sociale udfordringer. Det betyder bl.a., at børnene ikke har mulighed for at opleve ferie på lige fod med børn fra mere ressourcestærke familier. På turen kan familierne lære hinanden at kende, og der er en lang række sociale aktiviteter, som de kan deltage i. Familierne får også information om Mødrehjælpens tilbud og om familiernes mulighed for derigennem at mødes efterfølgende og dermed bibeholde deres netværk.

Tildelt støtte

51.000 kr.

2023

Modtager

Mødrehjælpens lokalforening i Slagelse

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start