Søg støtte

Søg

Ipad til handicappede


Donation

Projekt

Indkøb af simulationsudstyr

H.C. Andersen Børnehospital, Odense

Børnehospitalet i Odense er en universitetsafdeling med omkring 70 ansatte læger, 240 sygeplejersker og 45 SOSU’er. De har årligt 10.000 indlæggelser, 4.000 akutte henvendelser i børnemodtagelsen og 25.000 ambulante kontakter. Behandlingen af patienter, der grundet aldersspændet fra 0-15 år kræver meget alsidig behandling og diagnosticering, kræver meget af personalet. Derfor er det vigtigt med løbende træning, så personalet til alle tider er klar til akutte situationer. Børnehospitalet indførte i 2012 et 3-timers kursus i håndteringen af kritisk syge børn, hvor ansatte kan træne de alvorlige tilstande, som de ikke møder særlig tit. Kurset gør brug af simulationsdukker, så personalet får den mest realistiske træning muligt. Hospitalet ønsker at øge kursusindsatsen, så flere ansatte kommer igennem træningen. Donationen fra TrygFonden skal derfor gå til indkøb af tre simulationsdukker, der simulerer børn i tre forskellige aldersgrupper, og dertilhørende monitorer. Det er håbet, at simulationstræning bliver en fast del af hverdagen i børnemodtagelsen.

Tildelt støtte

285.000 kr.

2013

Modtager

H.C. Andersen Børnehospital, Odense

Region

Syddanmark

Fokusområde

Patienten først