Søg støtte

Søg

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning


Donation

Udstyr

Indkøb af træningsmaskiner

Langeland Kommune

Langeland Kommune er blandt de kommuner i Danmark, der har flest ældre borgere over 65 år og flest borgere med slidgigt. Kommunen har derfor en vigtig opgave i at motivere borgerne til at blive - og forblive - fysisk aktive. I løbet af de sidste to år har kommunen haft op mod 2.000 borgere i enten forebyggelsestilbud eller genoptræning i Sundhedshus Langeland. Kommunen har desuden et tilbud til alle pensionister og førtidspensionister om, at de kan anvende træningsfaciliteter på kommunens aktivitets- og plejecentre. Med denne donation vil kommunen forny og opgradere træningsfaciliteterne samt udvide dette tilbud til også at omfatte borgere med muskelskeletlidelser. Forventningen er, at op mod 80 borgere hvert år vil tage imod tilbuddet.

Tildelt støtte

496.343 kr.

2016

Modtager

Langeland Kommune

Region

Syddanmark

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom