Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Indsatte-Frivillige

Café Exit

Donationen går til et projekt, der skal engagere indsatte som frivillige i Café Exits arbejde. Det frivillige arbejde skal styrke de indsattes selvforståelse og oplevelse af at være en del af et positivt og meningsfyldt fællesskab. Projektet skal samtidig fremme de indsattes netværk samt bidrage til, at de tilegner sig kompetencer, som kan komme dem til gavn og styrke deres deltagelse på arbejdsmarkedet efter endt afsoning. Det frivillige arbejde vil bestå af alt fra praktiske til organisatoriske opgaver, men allervigtigst bliver det at være rollemodel og brobygger for medindsatte og skabe et positivt engagement blandt de indsatte omkring Café Exit og alle de øvrige kriminalitetsforebyggende tiltag, som tilbydes i fængslerne. I tilknytning til projektet foretages evaluering og effektmåling ved forskere fra Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Projektet løber frem til juni 2026, og det er målet, at 45-60 indsatte i løbet af denne periode engagerer sig i frivilligt arbejde. På længere sigt forventes der løbende at være 50-100 indsatte-frivillige i fængsler landet over.

Tildelt støtte

2.769.000 kr.

2023

Modtager

Café Exit

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle