Søg støtte

Søg

Patienters egen vurdering af mental sundhed


Donation

Forskningsprojekt

Intermediære tilbud

Aarhus Universitet

Mange kommuner har opbygget såkaldte intermediære omsorgspladser som alternativ til hospitalsindlæggelser og pleje i eget hjem. Målgruppen er typisk ældre mennesker, der er for dårlige til almindelige plejehjemspladser, men hvor en sygehusindlæggelse muligvis kan undgås. Der foreligger imidlertid kun ganske få undersøgelser af effekten og omkostningerne ved sådanne omsorgstilbud, og kommunerne har opbygget tilbuddene meget forskelligt. Dette projekt vil derfor sammenligne tilbuddene i fire kommuner og registrere brugernes forløb og funktionsniveau før og efter indlæggelse. Deres træk på andre sundhedsydelser vil også indgå i undersøgelsen. Målet er at finde den bedste og mest omkostningseffektive måde at organisere disse intermediære tilbud på, så man både forebygger indlæggelser, undgår genindlæggelser og i det hele taget sikrer et godt patientforløb, hvor overgangen mellem de forskellige sektorer og eget hjem opleves som koordinerende og sammenhængende.

Tildelt støtte

680.694 kr.

2015

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende