Søg støtte

Søg

Brobyggeruge i grundskoler


Donation

Forskningsprojekt

IPS -Fra forskning til indsats

Psykiatrisk Center København

Midlerne går til at implementere og videreudvikle beskæftigelsesindsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS), der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlige sindslidelser til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det har imidlertid også vist sig, at det er vanskeligt at implementere IPS, der skal være en integreret del af den psykiatriske behandling og bl.a. kræver et tværsektorielt samarbejde mellem kommunen og den regionale behandlingspsykiatri. Formålet med dette projekt er derfor at oprette et Dansk Learning Community (DLC), som både skal undervise i IPS-indsatsen, indsamle data og erfaringer til videreudvikling af metoden samt yde bistand til lokal implementering.

Tildelt støtte

5.867.376 kr.

2020

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet