Søg støtte

Søg

Ny cykel til Aalholmhjemmet


Donation

Projekt

JobRus. Et udviklingsprojekt

Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling

Donationen går til indsatsen JobRus, der skal øge unges livschancer og trivsel samt reducere udfordringer med helbredet som følge af stofbrug og arbejdsløshed. 60 pct. af de unge mellem 18 og 30 år, der er indskrevet i rusmiddelbehandling, har ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Forskning i rusmiddelbehandling viser, at beskæftigelse eller uddannelse fastholder de unge i stoffrihed, hvilket er en stærk indikation på, at et samarbejde mellem uddannelse/beskæftigelse og rusmiddelbehandling kan være afgørende. Forskningen viser også, at nogle af de mest virksomme elementer for at forbedre udsatte unges situation er, at de oplever, at hjælpen fra kommunen er sammenhængende, selvom der er fagprofessionelle fra forskellige afdelinger involveret. Projekt JobRus vil derfor samle de virksomme elementer fra rusmiddelbehandling og fra beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne i en ramme, der skal give de bedste muligheder for videndeling mellem rusmiddelbehandleren og sagsbehandleren fra Jobcentret. 60 unge under 30 år, der har et behandlingskrævende rusmiddelforbrug og samtidig modtager offentlig forsørgelse, deltager i indsatsen, som løber frem til 2025. Projektet gennemføres i samarbejde med en række deltagerkommuner og Center for Rusmiddelforskning. Forventningen er, at JobRus-modellen efterfølgende kan udbredes til flere kommuner.

Tildelt støtte

999.548 kr.

2022

Modtager

Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start