Søg støtte

Søg

En støtte til pårørende


Donation

Forskningsprojekt

Kognition i Virtual Reality

Region Hovedstadens Psykiatri

Donationen går til at afprøve en ny Virtual Reality-test og behandling for kognitive vanskeligheder hos mennesker med affektive lidelser eller psykose spektrum forstyrrelser. Mange mennesker med psykiske lidelser kæmper med hukommelses-, koncentrations- og planlægningsbesvær, som vanskeliggør hverdagslivet med uddannelse og arbejde, forringer livskvaliteten og medvirker til stress og usikkerhed for fremtiden. Der findes flere kognitive træningsprogrammer, men de har primært effekt på enkeltfærdigheder og ikke på en generel forbedret funktion i hverdagen. Donationen gør det muligt at teste, om Virtual Reality kan anvendes til test og træning af kognitive evner i simulerede dagligdagsscenarier, såsom madlavning, indkøb og kontorarbejde. Et pilotprojekt har allerede vist gode resultater, og nu skal metoden testes i større skala og i samarbejde med forskere fra Harvard Universitetet og Barcelona Universitetshospital.

Tildelt støtte

2.715.206 kr.

2020

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle