Søg støtte

Søg

Multibane til udsatte børn


Donation

Forskningsprojekt

Konfliktråd Impact Project - II

Aarhus Universitet

Donationen går til et lodtrækningsforsøg, der under realistiske forhold skal teste effekten af to forskellige modeller for konfliktråd mellem ofre og gerningsmænd i Danmark: de nuværende konfliktrådsmæglinger og såkaldte Restorative Justice Conferences. Konfliktråd er et supplement til det traditionelle retssystem. Den nuværende konfliktrådsmodel har dog vist sig ikke at have nogen effekt på gerningspersonernes tendens til at begå fornyet kriminalitet. Derimod har internationale forsøg vist, at Restorative Justice Conferences-modellen mindsker de negative konsekvenser for ofret samtidig med, at gerningspersonerne efterfølgende begår markant mindre kriminalitet. Det er den sidste model, der under realistiske forhold nu vil blive testet i politikredse i Danmark.

Tildelt støtte

6.241.873 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende