Søg støtte

Søg

Fladskærms tv


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Økonomisk hjælp til non-profit

Blomstercafeen af 2017

Blomstercafeen er en social-økonomisk non-profit organisation og er et spise- og mødested for socialt udsatte og enlige. Cafeen er også arbejdsplads for 43 frivillige medarbejdere, for hvem dette arbejde har stor betydning, samt 3 deltidansatte. De fleste af cafeens gæster er enlige, ældre borgere, der finder glæde i fællesskabet og det at have nogen at spise sammen med. Derudover bringer cafeen hver dag mad ud til 40 borgere, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at møde op i cafeen. Det kan være bevægelseshæmmede, syge, nyligt opererede o.a. På grund af corona-krisen er cafeen kommet i vanskeligheder. Bespisningen i cafe-stuen har måtte lukkes tillige med cafeens genbrugscenter, der bidrager væsentligt til cafeens økonomi. På trods af manglende indtægter fortsætter cafeen dog med take-away og udbringning af mad til de 40 borgere, cafeen har forpligtiget sig overfor. Størstedelen af disse er enlige ældre, for hvem det ville være problematisk at skulle finde alternativer. De økonomiske konsekvenser corona allerede har haft for cafeen forventes at have på sigt, er meget alvorlige og cafeen modtager en donation til at komme igennem det næste stykke tid.

Tildelt støtte

124.400 kr.

2020

Modtager

Blomstercafeen af 2017

Region

Landsdækkende