Søg støtte

Søg

Førstehjælpsinstruktør


Donation

Forskningsprojekt

Kræft, kirurgi og træning

Rigshospitalet

Donationen går til et projekt, der skal undersøge effekten af fysisk træning for patienter med kræft i spiserør eller mavesæk. I dag modtager patienter med kræft i spiserør eller mavesæk 12 ugers kemoterapi forud for operation for at gøre deres tumor nemmere at bortoperere. Men mellem ti og tyve procent af patienterne ender med ikke at blive opereret, fordi de i løbet af de 12 uger enten har progression i deres sygdom, bliver for fysisk svækkede eller dør. Dette projekt vil derfor gennem et lodtrækningsforsøg undersøge, hvorvidt 12 ugers fysisk træning – samtidig med kemoterapien – kan forbedre patienternes chancer for at komme igennem deres operation med færrest mulige komplikationer og derved opnå bedre overlevelse. Effekten af indsatsen skal primært måles på, hvor mange patienter der ikke når frem til operation som følge af sygdomsprogression, fysisk svækkelse eller død inden da. Derudover skal effekten måles på overlevelsen efter tre år samt risikoen for komplikationer, sygdomsfri overlevelse samt ændringer i patienternes fysiske formåen og livskvalitet.

Tildelt støtte

5.000.000 kr.

2019

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende