Søg støtte

Søg

Termisk Kamera


Donation

Projekt

Kultur på Ny

Østfyns Museer

Johannes Larsen Museet i Kerteminde vil med denne donation udvikle og gennemføre et pilotprojekt, der skal forene inklusion for nydanskere med museets kreative og naturelskende univers. Projektet kaldet ”Kultur på Ny – Natur, Frirum og Fællesskab” er et aktivitets- og læringstilbud for børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk, der får mulighed for at oparbejde en stærkere tilknytning til den danske natur samt den danske kunst- og kulturhistorie. Gennem projektets forskellige aktiviteter får de nye danskere mulighed for at fordybe sig og udfolde sig kreativt, træne deres sprogfærdigheder, danne nye fællesskaber, opbygge sociale netværk på tværs af kulturer samt stifte bekendtskab med centrale dele af danskernes kulturelle identitet, herunder også det danske friluftsliv.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2019

Modtager

Østfyns Museer

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start