Søg støtte

Søg

At cykle i det fri (cykler og cykelhjelme)


Donation

Projekt

Kulturfrontløber

Sønderborg Andelsboligforening

Børn og unge fra udsatte boligområder deltager ikke i samme omfang som andre i det demokratiske samfund, og de har fravær i forhold til fritidsjob, fritidsaktiviteter og foreningsliv. Med donationen vil Den boligsociale Helhedsplan og dens samarbejdspartnere derfor uddanne unge fra udsatte boligområder i Sønderborg til ”kulturfrontløbere” og støtte dem i at træde ind i et lokalt kulturliv og bruge kunsten som udtryksform. Indsatsen skal motivere de unge til at deltage og skabe noget for andre, og som kulturfrontløbere skal de unge være rollemodeller og inspirere andre unge fra lokalområdet. Omkring 45-60 unge i alderen 15-29 år forventes at deltage.

Tildelt støtte

746.882 kr.

2022

Modtager

Sønderborg Andelsboligforening

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start