Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Forskningsprojekt

Kvalitets 1-1-2 HLR vejledning

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Tidlig start af hjertelungeredning (HLR) er afgørende for overlevelse. I dag starter behandling allerede når borgerne ringer 1-1-2. I denne samtale skal det erkendes, at der er tale om hjertestop, at der skal startes HLR. Tidlig vejledning og støtte til den person, der ringer, har stor betydning for kvaliteten af HLR og dermed resultatet. Hidtil har kurser i HLR fokuseret på andre forhold end denne vigtige telefoniske kontakt. Formålet med undersøgelsen er at optimere den vejledning, der gives ved 1-1-2-opkald og at give viden om, hvordan fremtidige HLR-kurser kan forbedres. Projektet vil undersøge, hvilke elementer af HLR der er lette at gennemføre ved hjælp af telefonisk vejledning, og hvilke elementer der er svære og derfor særligt relevante at lægge vægt på ved praktiske HLR-kurser. Projektet inkluderer i alt cirka 150 personer, som alle deltager i et certificeret kursus i livreddende førstehjælp. Efter lodtrækning til en af tre grupper præsenteres deltagerne for et standardiseret hjertestopscenarie, som de gennemfører enten før eller efter kurset – med eller uden telefonvejledning fra 1-1-2. Scenarierne filmes, og der indhentes data fra de anvendte dukker og hjertestartere. Ud fra disse data vil det være muligt at se, hvordan de forskellige deltagere handlede, samt finde ud af, hvilke elementer af hjertelungeudredning og brug af hjertestarter, borgere kan udføre ud fra telefonvejledning, og hvilke elementer der kræver mere træning. Målet med projektet er at optimere undervisning i livreddende førstehjælp og udnyttelsen af den telefoniske ressource og dermed at redde flere liv. Projektet udgår fra Den Præhospitale Virksomhed og gennemføres i tæt samarbejde med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation i Region Hovedstaden. De involverede forskere samarbejder med en international gruppe fra blandt andet Seattle i USA.

Tildelt støtte

340.553 kr.

2016

Modtager

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende