Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Kvindelancer i Danmark

Reden Odense og Reden Aalborg (del af KFUKs Sociale Arbejde)

Donationen går til fortsat at kunne tilbyde kvinder i prostitution social- og sundhedsfaglig rådgivning samt tests for kønssygdomme via to ”Kvindelancer”. Reden Odense og Reden Aalborg har hver en kvindelance, som kører ud 1-2 gange om ugen og hjælper kvinder fra bl.a. Sydamerika, Østeuropa, Afrika og Thailand, som er i risiko for at blive udsat for udnyttelse, overgreb og andre kriminelle handlinger. Kvindelancen er en udstrakt arm til kvinderne og en måde at møde kvinderne på og oplyse dem om Redens fællesskab og mulighed for hjælp. Der er tilknyttet en spansktalende kulturmedarbejder i Odense og en kulturmedarbejder med thailandsk baggrund i Aalborg, som kan bidrage til at undgå eventuelle sprogbarrierer og skabe tryghed for kvinderne. Donationen skal først og fremmest hjælpe de omkring 450 kvinder, som skønnes at leve i prostitution med deraf følgende udfordringer med social angst, misbrug og psykiske lidelser. Derudover skal indsatsen bidrage til at vise Kvindelancens værd som et social- og sundhedsfagligt tilbud i regionerne med potentiale til udbredelse i hele landet.

Tildelt støtte

6.016.391 kr.

2023

Modtager

Reden Odense og Reden Aalborg (del af KFUKs Sociale Arbejde)

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle