Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Landkrabber til søs

Red Barnet Middelfart

Red Barnet Middelfart vil med donationen tilbyde udsatte familier i Middelfart en todages sommersejladstur med skonnerten Fylla for 26 personer og frivillige. På skonnerten vil der være fokus på fællesskab, tryghed og samarbejde, og børnene vil få en oplevelse for livet, som de også vil kunne fortælle deres klassekammerater om efter sommerferien.

Tildelt støtte

45.000 kr.

2020

Modtager

Red Barnet Middelfart

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start