Søg støtte

Søg

Førstehjælpsinstruktør


Donation

Projekt

Ældretelefon mod ensomhed

Ældre Sagen

Donationen går til at etablere Ældretelefonen som et tilbud til ældre, der mangler nogen at tale med. Ældre, der er ensomme og isolerede, har vanskeligere ved at vedligeholde både fysik og kognitive evner. Formuleringsevnen svigter, og det samme gør selvtilliden og ønsket om at være sammen med andre. Længerevarende ensomhed øger samtidig risikoen for hjertekarsygdom, demens, depression og for tidlig død, og det forringer livstilfredsheden. Hos Ældre Sagen oplever man mange ældre, som efterspørger samtale og kontakt i dagligdagen, og derfor ønsker Ældre Sagen at etablere en telefontjeneste, som skal være et fortroligt rum og et lyttende øre, når behovet for en snak melder sig. Pårørende kan ligeledes henvende sig for at vende udfordringerne ved at være pårørende. Udover muligheden for at ringe, skal der også etableres en anonym chat-funktion, da erfaringen fra andre telefonlinjer er, at det mindsker barrieren, når der skal tages kontakt første gang. Ældretelefonen vil blive drevet af frivillige, der uddannes, støttes og ledes af Ældre Sagens sekretariat. I første omgang skal Ældretelefonen køre i tre år, og det skønnes, at det vil være et relevant tilbud for 168.000 ældre og 20.000 voksne under 65 år. Ældretelefonen går i luften den 2. april 2024.

Tildelt støtte

7.960.000 kr.

2023

Modtager

Ældre Sagen

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår