Søg støtte

Søg

Bedre søvn til kræftpatienter


Donation

Projekt

Lektiecafetopmødet 2013

Ungdommens Røde Kors

TrygFondens donation går til at gennemføre et lektiecafé-topmøde for de centrale aktører på folkeskoleområdet. I et overordnet perspektiv skal lektiecaféerne medvirke til at styrke folkeskoleelevers faglige kundskaber og øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er derfor væsentligt, at lektiecaféer gøres til et initiativ, hvor erfaringer fra eksisterende læringsindsatser og bred konsensus blandt nøgleinteressenter løfter emnet ud i praksis, hvor det gør en reel forskel for indlæringen blandt de udsatte børn og unge. Lektiecafé-topmødet skal samle ministerier, kommuner, fagforeninger, organisationer og fonde om at udvikle et sæt fælles anbefalinger, som ministrene og de øvrige aktører forpligter sig til at gennemføre. TrygFonden har støttet projektet med 100.000 kr.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2013

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Landsdækkende