Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Udstyr

Livskvalitet - demente borgere

Køge Kommune, Social og Sundheds service, Tværgående Funktioner, Daghjem

Tildelt støtte

40.000 kr.

2016

Modtager

Køge Kommune, Social og Sundheds service, Tværgående Funktioner, Daghjem

Region

Sjælland