Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Udstyr

Livskvalitet - demente borgere

Køge Kommune, Social og Sundheds service, Tværgående Funktioner, Daghjem

Tildelt støtte

40.000 kr.

2016

Modtager

Køge Kommune, Social og Sundheds service, Tværgående Funktioner, Daghjem

Region

Sjælland

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom