Søg støtte

Søg

Psykisk førstehjælp og omsorg


Donation

Projekt

Livskvalitet senhjerneskadede

Bostedet Poppelvej

Tildelt støtte

90.000 kr.

2014

Modtager

Bostedet Poppelvej

Region

Nordjylland