Søg støtte

Søg

Sundhedsfagligt akutteam


Donation

Projekt

Mad og ungeforløb

JunkFood

JunkFood tilbyder gratis mad til personer, som lever på gaden, og samtidig ansætter de kokkeelever, som ikke har kunnet få en praktikplads på grund af sociale udfordringer og manglende kompetencer. Med donationen kan JunkFood udvikle organisationen til på sigt at blive delvist finansiel bæredygtig og samtidig tilbyde udfordrede unge et forløb, der skal hjælpe dem i gang med en uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Efter endt forløb i produktionskøkkenet har de unge mulighed for at fortsætte hos en af JunkFoods erhvervspartnere, som vil tilbyde de unge et uddannelses- eller jobforløb. Det forventes, at 25-30 unge vil gennemføre et forløb pr. år.

Tildelt støtte

1.550.000 kr.

2022

Modtager

JunkFood

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle