Søg støtte

Søg

FIN Fitness i naturen


Donation

Projekt

Madklubben

Ældre boliger

Beboerforeningen Glentemosen har en madklub, hvor medlemmerne mødes to gange om måneden til en hyggelig aften med sund og lækker mad, og hver tredje måned er der bankospil. Madklubben giver et større sammenhold mellem beboerne og bidrager desuden til at skabe glæde og livskvalitet. Med donationen kan beboerforeningen tilbyde flere aktiviteter, fx en aften med en musiker og fællessang, foredrag og endnu flere bankoaftener.

Tildelt støtte

10.000 kr.

2022

Modtager

Ældre boliger

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår