Søg støtte

Søg

Cafe og Massage


Donation

Projekt

Mandetræf for ældre efterladte

Ældre Sagen

Ældresagen i Aarhus ønsker at give ældre, efterladte mænd en mulighed for at komme ud og danne netværk med andre i samme situation. For at afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten hos mændene arrangeres forskellige aktiviteter såsom mandeaften, livsmodsgrupper og fællesspisning. Endvidere arrangeres der hver måned en bustur ud i naturen, virksomheds- eller museumsbesøg. Denne donation går til at fortsætte indsatsen.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2016

Modtager

Ældre Sagen

Region

Midtjylland