Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Maritime aktiviteter for alle

Forening

Etableringen af en jollehavn fik foreningen Kerteminde Jollehavn til at gå i gang med et projekt, som vil skabe et væld af maritime aktivitetsmuligheder for alle - også dem, der har et handicap. Det indebærer bl.a. anlægning af faciliteter for skolesvømning og vinterbadning og etablering af ledelys, så synshandicappede borgere kan benytte faciliteterne. Desuden anlægges et søbad med handicapvenlig anløbsbro, hvorfra der etableres handicaprampe, personkran samt flydebro. Sammen med handicaporganisationer og diverse specialinstitutioner vil der etableres tilbud om badning for en større kreds af bevægelseshæmmede og handicappede. Målet er således, at flere vil dyrke svømning, nyde den direkte adgang til havet og sikre lige adgang for alle borgere.

Tildelt støtte

150.000 kr.

2015

Modtager

Forening

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet