Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation

Udstyr

Massagestole

Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup har 20 patienter, som primært er enlige, yngre mænd, der har været i behandlingssystemet i mange år. Patienterne er dømt til psykiatrisk behandling eller anbringelse, er i mentalobservation eller surrogatfængslet. Indlæggelserne varer typisk i 6-8 måneder, og på grund af deres psykiatriske lidelse og medicinering har patienterne ikke mulighed for at få massage eller anden form for berøring i den periode. Donationen til to massagestole betyder, at patienterne vil få mulighed for at få afhjulpet deres anspændthed og behov for berøring.

Tildelt støtte

110.000 kr.

2020

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Region

Hovedstaden