Søg støtte

Søg

Early Numeracy and Math


Donation

Projekt

Matching Brains

Hammel Neurocenter

Efter et hovedtraume er der mange unge, som aldrig begynder eller færdiggør en uddannelse, og ofte har de også svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det udgør en øget risiko for at ende på offentlig forsørgelse, og de unges uudnyttede potentiale går til spilde. Med donationen vil Matching Brains etablere en peer-to-peer-indsats med inspiration fra Norge, hvor 20 mentorer uddannes og matches med de unge. Både unge og mentorer har en skade på hjernen, men mentorerne er et år længere fremme i deres forløb, og deres erfaringer kan dermed komme de unge til gode. De unge og deres mentorer mødes en gang om måneden, og hver anden måned afholdes et caféarrangement, hvor alle unge og peers mødes. Projektet gennemføres af Ungementorerne, der er en udkørende funktion under Hammel Neurocenter betalt af otte kommuner i Region Midtjylland. Målet er at give mindst 16 unge hver deres peer, der kan hjælpe dem til at finde sig til rette i deres livssituation og opnå tilknytning til uddannelsessystemet og/eller et job.

Tildelt støtte

347.872 kr.

2022

Modtager

Hammel Neurocenter

Region

Midtjylland

Delmål

Parat til uddannelse