Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Meningsfuld beskæftigelse

Plejecenter Toftegården

På Plejecenter Toftegården har de afprøvet en OmiVista Mobii pro projektor. Det er et redskab til bl.a. mennesker med demens, som har en positiv virkning ved at lindre udadreagerende adfærd, uro og forbedre beboernes livskvalitet. En aktivitet kan fx være at sprænge sæbebobler og balloner, der bevæger sig rundt på overfladen, at male et billede eller feje blade med en kost. Beboerne får på den måde trænet motoriske færdigheder, kognitive evner, samarbejde og reminiscens. Med donationen kan plejecentret indkøbe en projektor, som kan stå fast på centret til gavn for beboernes velbefindende.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2022

Modtager

Plejecenter Toftegården

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår