Søg støtte

Søg

Bro til fællesskabet


Donation

Forskningsprojekt

Mentaliserings-baseret-terapi

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri

Denne donation går til at forbedre terapien for mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse. Cirka 1-2 pct. af befolkningen lider af borderline personlighedsforstyrrelse. De har typisk et kaotisk liv med konfliktfyldte relationer, impulsivitet, selvskade og forhøjet risiko for selvmordsforsøg. Der er evidens for, at psykoterapi, der sigter mod at øge den enkeltes evne til at forstå egne og andres tanker og adfærd, såkaldt mentaliseringsbaseret terapi, virker på denne patientgruppe. Men behandlingen har hidtil været lang og ressourcekrævende. Projektet, der foregår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Copenhagen Trial Unit – Center for Klinisk Interventionsforskning på Rigshospitalet, vil undersøge, om man ved en kortere og mere stramt organiseret forløb med mentaliseringsbaseret terapi kan opnå lige så gode resultater som ved den eksisterende længerevarende behandling.

Tildelt støtte

2.585.799 kr.

2018

Modtager

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv