Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Mestring af funktionel lidelse

Center for Komplekse Symptomer

Donationen går til at udvikle, evaluere og forankre et tværsektorielt online mestringstilbud til mennesker med funktionel lidelse og vedvarende symptomer. Mange mennesker lider af smerter, der kommer og går, svimmelhed, træthed, maveproblemer eller andre symptomer. For ca. 15 pct. af befolkningen bliver symptomerne så udbredte og stærke, at de kan diagnosticeres med en funktionel lidelse. En funktionel lidelse skyldes næsten altid et sammenfald af flere biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der tilsammen skaber en særdeles belastende tilstand. Mestringstilbuddet vil hjælpe mennesker med funktionel lidelse til at håndtere deres symptomer og møde andre i samme situation. Online-tilbuddet vil blive udviklet, pilotafprøvet og evalueret af Center for Komplekse Symptomer i Region Hovedstaden, Center for Funktionelle Lidelser i Region Sjælland samt Komitéen for Sundhedsoplysning. Indsatsen afprøves i otte forskellige kommuner og vil på sigt blive udbudt til alle landets kommuner.

Tildelt støtte

5.704.547 kr.

2021

Modtager

Center for Komplekse Symptomer

Region

Landsdækkende