Søg støtte

Søg

Mig og min plejefamilie

TrygFonden samarbejder med Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge om at øge trivslen hos børn og unge anbragt i familiepleje.

Knap 14.000 børn er anbragt uden for hjemmet. Det er veldokumenteret, at udsatte børn og unge generelt – og anbragte børn og unge især – klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende både på den korte og på den lange bane. Alligevel spørger vi stadig ikke løbende og systematisk ind til de udsatte børn og unges individuelle problemer og trivsel i dagligdagen. Får de det fx bedre, efter de er blevet anbragt uden for hjemmet?

Det er ikke nogen let opgave at være plejefamilie. Anbragte børn og unge bokser typisk med rigtig mange bøvlede problemer. Plejefamilier har i årevis efterlyst mere kvalificeret støtte og rådgivning for derigennem bedre at kunne støtte de anbragte børn.

Selvom plejefamilier tilstræber at skabe et så normalt familieliv som muligt omkring de anbragte børn, er der nogle grundlæggende forskelle sammenlignet med andre familier. Plejeforældrene har i sagens natur ikke det samme intime kendskab til barnet, som forældre normalt har. Barnet bærer fx en tung fortid med sig, som plejeforældrene kun delvist kender til. Og det anbragte barn har måske altid oplevet, at det ikke nytter at fortælle om problemer.

Børnenes livsmestring skal styrkes

TrygFonden indgik i slutningen af 2017 en samarbejdsaftale med Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), der er et videncenter etableret af de syv professionshøjskoler, der er ansvarlige for at udbyde de kurser til plejefamilier, der er blevet lovpligtige.

Formålet med samarbejdet er at kvalificere plejefamiliernes støtte til de anbragte børn, så børnenes livsmestring i bred forstand styrkes. Det skal ske gennem regelmæssige trivselsmålinger af de anbragte børn og konkrete indsatser, der kan hjælpe plejefamilierne med at håndtere børnene trivselsproblemer i hverdagen.

I 2020 skydes afprøvningen af indsatsen i gang i de syv kommuner, der deltager i projektet. Ambitionen er at udvikle en model, der sidenhen kan udrulles i hele landet.
NUBU har opbygget en stærk projektstruktur, der samler alle de nødvendige kompetencer og erfaringer omkring projektet. Ud over en mindre kernegruppe af professionshøjskolemedarbejdere på NUBU trækker projektet på underleverancer fra TrygFondens Børneforskningscenter, BørnUngeLiv (tidligere Skolesundhed.dk) og Københavns Kommunes Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU).

Har du spørgsmål?

Ditte Ehrenreich

Projektchef