Søg støtte

Søg

Indkøb af demensgyngestole


Donation

Forskningsprojekt

Mindre alkohol og leversygdom

Sjællands Universitetshospital

Donationen går til at undersøge, om et helbredstjek med en leverscanning kan motivere personer i alkoholbehandling til at være afholdende. Herudover skal der udvikles et screeningsværktøj til at forudsige leverpatienters tilbagefald til stor alkoholindtagelse. Alkoholrelateret leversygdom er en hyppig årsag til tidlig død blandt de omkring 150.000 personer med alkoholafhængighed i Danmark, og hvert år dør 1.000 danskere som følge af alkoholrelateret leversygdom. Alligevel er det kun omkring 11 pct. af patienterne med alkoholrelateret leversygdom, der modtager specialiseret alkoholbehandling. Målet er derfor, at scanningen kan opdage alkoholrelateret leversygdom i et tidligt stadie, hvor der er bedst mulighed for at forbedre prognosen, samt at screeningsværktøjet vil hjælpe sundhedspersonalet til at identificere leverpatienter med høj risiko for at genoptage alkoholindtaget, og som derfor har behov for en særlig indsats.

Tildelt støtte

2.363.000 kr.

2021

Modtager

Sjællands Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv