Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation
Særpujle: Tættere på unges trivsel og uddannelse

Projekt

Moderne mesterlære

Dueholmskolen

Nogle elever oplever at klare sig socialt godt i folkeskolen, men i løbet af mellemtrinnet og særligt i udskolingen miste interessen for det faglige og lysten til at gå i skole. Det kan resultere i manglende engagement, motivation og i sidste ende mistrivsel. Med donationen vil Dueholmskolen derfor tilpasse undervisningen, så der i højere grad er plads til forskellighed blandt eleverne. Der skal bl.a. etableres projektorienteret og praksisnær undervisning i nyoprettede erhvervsklasser, hvor eleverne kan udvikle faglige kompetencer målrettet håndværksmæssige erhverv som fx murer eller tømrer. Målet er at hjælpe 300 unge – primært drenge – i 8. og 9. klasse i Morsø Kommune, som har mistet lysten til at gå i skole og dermed er i risikogruppen for skoletræthed og skolevægring.

Tildelt støtte

1.499.450 kr.

2023

Modtager

Dueholmskolen

Region

Nordjylland

Delmål

Parat til uddannelse