Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

Musik på tværs

Odense Musikskole

Denne donation går til et projekt, der vil bruge musik til at fremme fællesskab, forståelse og sproglig udvikling hos børn med særlige behov i Odense Kommune. Målgruppen for projektet er cirka 100 børn fordelt på tre kommunale dagtilbud – heriblandt cirka 40 børn med multible funktionsnedsættelser, 35 børn med flygtningestatus og 30 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Fælles for dem alle er, at de har svært ved at kommunikere verbalt på dansk. Dette projekt har til formål at understøtte sproglig udvikling blandt børnene gennem musikalske aktiviteter, der kan stimulere børnene og give dem andre måder at udtrykke sig på. Projektet er et samarbejde mellem Odense Musikskole, Specialtilbuddet Platanhaven, Børneinstitutionen Provstegård-Åløkke og Børneinstitutionen Sanderum-Tingløkke.

Tildelt støtte

330.000 kr.

2017

Modtager

Odense Musikskole

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start