Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Musikterapeut Hospice Randers

Støtteforeningen ved Hospice Randers

Hospice Randers, der åbnede i 2008, etablerede i 2009 projektet ’Projekt Frivillig ved Hospice Randers’ med det formål at skabe et korps af frivillige til at yde omsorg til beboere og pårørende. TrygFonden støttede dette i 2010. Som supplement til det frivillige arbejde har hospicets støtteforening indsamlet midler, hvormed det har været muligt at ansætte en musikterapeut i fem timer pr. uge. Musikterapeutens arbejde har vist sig at være et meget stort aktiv og have stor effekt på et hospice. TrygFonden giver hermed støtte til musikterapeutens ansættelse i 2015.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2014

Modtager

Støtteforeningen ved Hospice Randers

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet