Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

National Matematikindsats 2017- lodtrækningsforsøg

Aarhus Universitet

Denne donation går til projektet ”National Matematikindsats 2017”, hvor forskere skal undersøge, om de gode effekter af et allerede gennemført pilotprojekt om forbedring af elevers matematikkundskaber kan udbredes til en større målgruppe. Tilstrækkelige kompetencer i bl.a. matematik er afgørende for elevernes videre uddannelse, og her står folkeskolen med en række udfordringer. For det første er motivationen og interessen for matematik blandt eleverne beskeden. For det andet er gruppen af lavt præsterende elever forholdsvis stor og stigende, og gruppen af højt præsterende elever er lille og faldende, hvis man sammenligner med andre lande. Med indførelsen af adgangskrav om karakteren 02 i matematik på erhvervsuddannelserne er det nødvendigt med en bestået afgangsprøve i matematik fra folkeskolen for at få en faglig uddannelse. 27 pct. af alle unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8.klasse, og målet med projektet er derfor at styrke både de svageste og de stærkeste elevers læring og trivsel i matematik.

Tildelt støtte

1.064.000 kr.

2017

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start