Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Nattevagtskursus for frivillig

Lungeforeningen

Denne donation går til at afvikle et kursus i pleje af KOL-patienter for de frivillige, der har nattevagt på Lungeforeningens rekreationscenter Boserup Minde. KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) er en alvorlig sygdom, der også typisk medfører utryghed og nedsat livskvalitet hos patienterne. Formålet med kurset er derfor at undervise de frivillige nattevagter, så de kan medvirke til, at de lungesyge får et trygt ophold på Boserup Minde, lærer at leve med deres sygdom og derved opnår en bedre livskvalitet. TrygFonden har også tidligere givet støtte til afvikling af et kursus for de frivillige på Boserup Minde.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2016

Modtager

Lungeforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom