Søg støtte

Søg

Foreningslivets betydning


Donation

Projekt

Natur- og kulturvitaminer

Plejehjemmet Sifsgården

For beboerne på Plejehjemmet Sifsgård betyder udflugter uden for plejehjemmet meget for livsglæden. Med donationen kan plejehjemmet arrangere ture med en naturformidler og frivillige i og omkring Aarhus, så beboerne kan besøge lokalsamfundet og naturen på trods af sygdom og bevægelsesudfordringer. Turene skal stimulere sanserne og styrke borgernes selvhjulpenhed og deres hukommelse i nuet. Som en del af indsatsen vil plejehjemmet undersøge, hvor stor en effekt turene har for oplevelsen af livskvalitet.

Tildelt støtte

244.875 kr.

2022

Modtager

Plejehjemmet Sifsgården

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår