Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Naturtræning og gigt

Gigtforeningen

Donationen går til at udvikle, afprøve og implementere naturtræning for mennesker med gigt 50 steder i landet. Gigt dækker over ca. 200 diagnoser og er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere. Mange har svært ved at finde et træningstilbud og fællesskaber, som de passer ind i. Der etableres derfor træningsfællesskaber med mulighed for at udveksle sygdomserfaringer og strategier i forhold til at leve med gigt, hvor målet er at styrke den fysiske og mentale sundhed og give deltagerne øget funktionsevne, færre smerter og større livskvalitet. Gigtforeningen videreudvikler naturtræningsfællesskaber med hjælp fra DGI på baggrund af et populært koncept for naturtræning, som allerede er udviklet af DGI. Indsatsen skal forankres i Gigtforeningens kredse, lokalgrupper og oplysningskredse, og fra 2024 vil naturtræning indgå som et naturligt led i Gigtforeningens tilbud til mennesker med gigt. Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet skal forestå evalueringen.

Tildelt støtte

2.999.344 kr.

2021

Modtager

Gigtforeningen

Region

Landsdækkende