Søg støtte

Søg

"Fuldt Hus" - Pilotprojekt


Donation

Forskningsprojekt

Nedbryd siloerne: Behandling af multi-kronikere

Bispebjerg Hospital

Denne donation skal bruges til et pilotprojekt, der har til formål at imødekomme multi-kronikeres behov i højere grad end i dag. Det skønnes, at omkring 600.000 danskere over 65 år lider af mere end én kronisk sygdom, og raten er stigende. Størstedelen af multi-kronikerne har ringe funktionsevne, psykiske symptomer og ofte forhøjet blodtryk og kolesterol. Desuden findes oftere dårligere livskvalitet, nedsat arbejdsevne, funktionsnedsættelser og overdødelighed. Multi-kronikernes hverdagsliv er påvirket betydeligt, ligesom situationen også rammer de pårørende. Der er ofte mange forskellige sundhedsprofessionelle involveret i multi-kronikeres patientforløb, da behandlingen fokuserer på de enkelte diagnoser og ikke det samlede sygdomsbillede. Dette pilotprojekt vil derfor udvikle og senere afprøve en organisatorisk model for multi-kronikere. Projektet sker i et samarbejde mellem patienter med multisygdom samt sundhedsprofessionelle fra almen praksis i kommunen og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital under vejledning af Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsnet (VIBIS). Målet med indsatsen er dels at fremme samarbejdet og koordineringen mellem almen praksis, hospital og kommune og dels at engagere patienterne aktivt i deres egen behandling. Desuden skal indsatsen gerne øge patienternes livskvalitet og funktionsevne, forbedre den medicinske behandling samt nedbringe forbruget af sundhedsydelser.

Tildelt støtte

1.446.900 kr.

2016

Modtager

Bispebjerg Hospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom