Søg støtte

Søg

Aars Oplevelses- & Fitnesspark


Donation

Projekt

Netværk for mandefællesskaber

Forum for Mænds Sundhed

Donationen går til at understøtte fællesskaber og etablere et nationalt netværk for særligt sårbare ældre mænd for at forebygge ufrivillig ensomhed. Mange mænd over 60 år har kun få eller ingen nære relationer ud over parforholdet, og mange mænd over 60 år har ingen partner. Mænd i den aldersgruppe kan derfor mangle socialt indhold i hverdagen og fællesskabstilbud. Mænds Sundhed vil derfor etablere netværk med forskellige typer fællesskaber for mænd, hvor der kan deles viden, inspiration og erfaringer. På lang sigt er det ambitionen, at netværkene udbredes, så alle landets kommuner har mindst ét fællesskab tilknyttet netværket og dermed tilbyder fællesskaber for flest mulige uanset geografisk tilhørsforhold. Aktiviteter, som fællesskaberne bygges op omkring, kan være alt fra at mødes over en kop kaffe til at gå en tur eller udføre et håndværk, og relationerne skal række ud over møderne, så mændenes netværk i hverdagen styrkes. Indsatsen begynder primo juli 2024 og løber frem til udgangen af 2026.

Tildelt støtte

3.522.610 kr.

2023

Modtager

Forum for Mænds Sundhed

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår