Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation

Projekt

Netværk for sårbare søskende

Levuk

Levuk er en privat, selvejende institution i Hillerød, hvor 130 unge med fysiske og/eller psykiske handicap er i klubtilbud, jobtilbud eller i STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelse). Levuk vil give søskende til børn eller unge med handicaps rådgivning, støtte og et netværk med andre i samme situation. Forældre til børn med søskende på skolen har efterlyst et sted, hvor deres raske børn kan møde andre i samme situation, og hvor de raske børn er i fokus og bliver hørt, set og forstået. Søskende til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps er en overset gruppe, fordi de ofte klarer sig fint, men det kan have en negativ effekt på både udvikling af sociale evner og for ens selvforståelse at vokse op med en anderledes søskenderelation og familiedynamik. Forløbene for de raske søskende vil følge det australske Sibworks-program og bestå af dialogbaserede gruppeforløb indeholdende i alt seks sessioner med øvelser og aktiviteter.

Tildelt støtte

106.550 kr.

2019

Modtager

Levuk

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start